Tiếng Việt にほんご English
9:00~18:00

Điều kiện chuyển đổi sang tư cách lưu trú kỹ năng đặc định

Tiếp nối chủ đề 1, chủ đề 2 này sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ về điều kiện chuyển đổi sang tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định nhé.

Điều kiện chuyển đổi

Đối với các bạn đang ở Việt Nam

Cần đạt được 2 điều kiện sau.

〔Điều kiện 1〕
Thi đỗ kỳ thi Tokuteigino của ngành mà bạn muốn làm việc
〔 Điều kiện 2〕
Thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N4 hoặc JFT A2 trở lên.

Tuy nhiên
※Đối với những bạn đã hoàn thành thực tập sinh số 2 (3 năm thực tập sinh) bên Nhật, muốn chuyển đổi sang Kỹ năng đặc định cùng với ngành đã đi thực tập sinh thì sẽ được miễn 2 môn thi này.

Ví dụ:trước đây bạn đi 3 năm thực tập sinh ngành chế biến thực phẩm, đã hoàn thành và về Việt Nam rồi. Bây giờ bạn muốn quay lại Nhật làm việc theo tư cách Kỹ năng đặc định ngành chế biến thực phẩm thì bạn sẽ được miễn 2 môn thi này

→ Miễn thi lấy chứng chỉ tiếng Nhật và thi ngành chuyên môn về ngành chế biến thực phẩm.

※Đối với những bạn đã hoàn thành thực tập sinh số 2 (3 năm thực tập sinh) bên Nhật bất kể ngành nào, muốn chuyển đổi sang Kỹ năng đặc định cùng ngành hoặc trái ngành đã đi thực tập sinh thì sẽ được miễn chứng chỉ tiếng Nhật.

Ví dụ:trước đây bạn đi 3 năm thực tập sinh ngành xây dựng, đã hoàn thành và về Việt Nam rồi.
Bây giờ bạn muốn quay lại Nhật làm việc theo tư cách Kỹ năng đặc định ngành nhà hàng

→ Thì bạn sẽ được miễn chứng chỉ tiếng Nhật nhưng bạn phải thi đậu ngành nhà hàng.

Xem bảng biểu bên dưới

Kỳ thi TokuteiginoKỳ thi tiếng Nhật
Chuyển sang Kỹ năng đặc định cùng ngành lúc đi thực tập sinh số 2Miễn thiMiễn thi
Chuyển sang kỹ năng đặc định khác ngành với lúc đi thực tập sinh số 2Cần phải thi đậu Tokuteigino ngành mà bạn muốn chuyển sangMiễn thi

Đối với các bạn đang ở Nhật theo tư cách Thực tập sinh kỹ năng

〔Điều kiện 1〕
Hoàn thành thực tập sinh số 2 (3 năm thực tập sinh) hoặc thực tập sinh số 3 (5 năm thực tập sinh).
〔 Điều kiện 2〕
Thi đỗ kỳ thi Tokuteigino của ngành mà bạn muốn làm việc

Tuy nhiên đối với điều kiện 2, nếu ngành kỹ năng đặc định bạn muốn chuyển đổi, cùng ngành lúc đi thực tập sinh thì bạn sẽ được miễn kỳ thi này.

Ví dụ:bạn đã hoàn thành 3 năm thực tập sinh ngành hộ lý, và muốn chuyển đổi sang kỹ năng đặc định ngành hộ lý để tiếp tục làm việc tại Nhật,

→ Thì bạn sẽ được miễn kỳ thi Tokuteigino ngành hộ lý và cả kỳ thi tiếng nhật.

Ngoài ra, một số bạn có thắc mắc về chứng chỉ tiếng Nhật, thì theo quy định nếu đã hoàn thành thực tập sinh số 2, khi chuyển sang Kỹ năng đặc định bất kể ngành nào cũng đều được miễn.

※Do ảnh hưởng của dịch Corona, do không thể về nước sau khi đã hoàn thành thực tập sinh số 2 hoặc số 3, nhiều bạn thực tập sinh đã chuyển đổi sang tư cách Tokutei Katsudo (hoạt động đặc định). Đối với những trường hợp như vậy thì vẫn áp dụng theo 2 điều kiện trên khi chuyển đổi sang Kỹ năng đặc định.

Đối với các bạn đang ở Nhật theo tư cách Du học sinh, visa gia đình, kết hôn với người Nhật, v.v

Cần đạt được 2 điều kiện sau.

〔Điều kiện 1〕
Thi đỗ kỳ thi Tokuteigino của ngành mà bạn muốn làm việc
〔 Điều kiện 2〕
Thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N4 hoặc JFT A2 trở lên.

Riêng đối với du học sinh, còn cần yêu cầu đã tốt nghiệp trường Nhật ngữ, hoặc trường senmon, cao đẳng, đại học, không thôi học giữa chừng.